Novinky

Pro zobrazení aktuální fotografie z webkamery z místa výstavby

je potřeba po kliknutí na výše uvedené tlačítko zadat jméno a heslo, které si můžete i uložit a příště již zadávat nemusíte.

Jméno: bydleni     Heslo: nakopecku

Fotogalerie z webkamery zobrazující průběh výstavby

Pozvánka na jednání členské schůze Družstva U Náspu

P o z v á n k a na jednání členské schůze

Družstvo U Náspu

se sídlem Ruprechtická 732/8, 46001 Liberec, Česká republika,

Zapsaná v obchodním rejstříku - Krajský soud v Ústí nad Labem, spisová značka Dr 877, IČ: 27341828

konané dne 30.4.2021 od 8 hod  místo konání: Mozartova 679/21, 46001 Liberec...

Ke stažení zde